Head + Heal
SKU: 1200MG
UPC: 50001020008

1200 mg CBD oil

Head + Heal
SKU: 2400MG
 

2400mg CBD Oil

Head + Heal
SKU: 300MG
UPC: 50001020022

300 mg Pet formula CBD oil

Head + Heal
SKU: 4OZLOTION
UPC: 50001020060

600mg CBD lotion 4 oz

Head + Heal
SKU: 600MG
UPC: 50001020015

600 mg CBD oil

Head + Heal
SKU: CBDSoftgels
 

CBD Softgels 25mg

Head + Heal
SKU: FLOWERLOTION
 

Flower Blend CBD Lotion 4oz

Head + Heal
SKU: LGSALVE
 

.5 oz lg CBD salve forest blend

Head + Heal
SKU: LGSLAVE2
 

.5 oz Lg Flower Blend Slave

Head + Heal
SKU: LGSLAVE3
 

.5 oz Origional Blend

Head + Heal
SKU: SMSALVE
 

.15 oz ss CBD salve forest blend

Head + Heal
SKU: SMSLAVE2
 

.15 oz Sm FlowerBlend Slave

Head + Heal
SKU: SMSLAVE3
 

.15oz Sm Original Blend